• BIST 10643.58
 • Altın 2504.005
 • Dolar 32.1989
 • Euro 34.8984
 • Ankara 24 °C
 • İstanbul 18 °C
 • İzmir 29 °C
 • Giresun 17 °C
 • ŞEBİNKARAHİSARLILAR YARDIMLAŞMA DERNEĞİN’DEN TERÖR OLAYLARINA KARŞI ÇOK SERT AÇIKLAMA
 • ORDU-GİRESUN HAVALİMANI TURİZMİ CANLANDIRDI
 • ALİ KARANCI YAZDI ‘’YAPBOZ DEĞİL, PLANLI PROJELİ’’
 • RAMAZAN’DA GÖNÜLLERE UZANACAK SICACIK EL ŞEBİNKARAHİSARLILAR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ’NDEN
 • AK PARTİ GİRESUN’DA SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ ETTİ

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Toplandı

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Toplandı
Giresun İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Cengizhan Aksoy başkanlığında toplandı...

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda gündemdeki maddeler görüşülürken, aşağıdaki kararlar alındı:

İlimizde yürütülmekte olan içme-kullanma suyu sanitasyon çalışmalarının 2009 yılı dokuz aylık çalışma sonuçları ile okul sağlığı çalışmaları ile ilgili yapılan değerlendirmede; su sanitasyonu çalışmalarının 2005 yılından bu yana yürütüldüğü belirtilerek, belediyelik yerlerde elde edilen veriler karşılaştırıldı. İlimizde mevcut 33 belediye “dezenfeksiyonun yeterliliği ve sürekliliğine göre“ sınıflandırılmış, buna göre düzenli ve sürekli klorlama yapan 11 belediye haricinde bulunan 22 belediyenin 9'unda otomatik klorlama cihazı mevcut ya da basit damlalıklı klorlama yapılmasına rağmen düzenli, yeterli ve sürekli klorlama yapmadıkları, geriye kalan iki ilçe ve 11 belde belediyesinde ise hiçbir dezenfeksiyon çalışması yapılmadığı, aynı zamanda dezenfeksiyon yapılmayan ya da yeterli olmayan yerlerde bulunan okullarımızdan alınan su numune sonuçlarının da uygun olmadığı anlaşıldığından, Milli Eğitim Müdürlüklerince sağlık teşkilatının görüş ve önerileri doğrultusunda okullarda su yapılarının bakım, onarım ve ıslah çalışmalarının gerçekleştirilmesine karar verildi.

Belediyelerce yapılan dezenfeksiyonun etkinliği ve yeterliliği ile şebekelerden alınan numunelerin yapılan analizlerinin sonuçları hakkında kurula verilen bilgide, düzenli klorlama yapan belediyelerde uygunluk oranı %82 (cihazı var ya da yarı otomatik), ancak düzenli klorlama yapmayan belediyelerde uygunluk oranının %36, cihazı olmayan ve hiç klorlama yapmayan belediyelerde de uygunluk oranının %22 olduğu belirtildi.

Belediye teşkilatı bulunan yerlerde suların dezenfeksiyonu, içme-kullanma suyu temini ile bu suların içme ve kullanmaya uygun olmadığı hallerde temizlenmesi, kalitesinin yükseltilmesi ve kullanıma sunulmasıyla ilgili her türlü yükümlülüğün Belediyelerce yerine getirilmesi yasal bir zorunluluk olup, 2005 yılından bu yana yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantılarında konu ile ilgili 12 karar gereği yapılmak üzere İlimizdeki tüm belediyelere ve ilçe Kaymakamlıklarına gönderilmiştir. Ayrıca Sağlık Bakanlığının konu hakkındaki genelgeleri ile Valiliğimiz yazıları da ilgili belediyelere tebliğ edilmiş, Valiliğimizce oluşturulan komisyon marifeti ile yasal zorunluluklarına rağmen dezenfeksiyon yapmayan belediyeler ziyaret edilerek ilgili Kaymakamlar-Belediye Başkanları konunun önemi ve aciliyeti hakkında bilgilendirilmiştir.

Sağlık teşkilatınca yapılan ölçümlerde ve alınan su numune sonuçlarından anlaşıldığı üzere toplam 33 belediyenin 22'sinde dezenfeksiyon, çeşitli nedenlerle sürekli ve yeterli bir biçimde yapılmamaktadır Bu Belediyelerden;

CİHAZI OLMAYAN VE HİÇ KLORLAMA YAPMAYAN BELEDİYELER; Dereli-Güce-Çaldağ-İnişdibi-Kovanlık-Aydındere-Bozat-Karabörk-Ören-Taşlık-Aydınlar-Üçtepeler-Yenice belediyeleri.

CİHAZI VAR YADA YARI OTOMATİK; ANCAK DÜZENLİ KLORLAMA YAPMAYAN BELEDİYELER; Şebinkarahisar-Alucra-Çamoluk-Doğankent-Duroğlu-Soğukpınar-Kırıklı-Karabulduk-Yavuzkemal belediyeleri olup, konunun insan sağlığı açısından taşıdığı önem ve yasal zorunluluk göz önüne alınarak kurulca, ilimizde bulunan öncelikle hiçbir klorlama çalışması yapmayan ve cihazı bulunmayan, yapılan tüm uyarılara rağmen bu eksikliğini gidermeyen yukarıda belirtilen belediyelerin başkanlarının kendilerine, eksikliklerini en kısa sürede gidermeleri ve belediyelerine otomatik klorlama cihazı temin etmeleri için tebligatta bulunulmasına, ayrıca cihazı mevcut ancak çalıştırmayan belediye başkanlıklarının da dezenfeksiyonun yeterliliği ve sürekliliğinin temini konusunda uyarılmasına karar verildi.

Konunun İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilerek tebligatların en kısa zamanda yapılmasına ve bir sonraki toplantıda bu belediyelerin yaptığı/yapmadığı çalışmalar hakkında kurula bilgi verilmesine ve yapılacak tebligatlara ve uyarılara rağmen dezenfeksiyon konusundaki eksikliklerini gidermeyen, otomatik klorlama cihazı temin etmeyen ya da mevcutlarını düzgün çalıştırmayan, şebeke suyunu sürekli ve yeterli dezenfeksiyon yapmayan yukarıda isimleri sayılan Belediyelerin başkanları ve su ile ilgili görevliler hakkında yapılacak suç duyurusunun bir sonraki il Umumi Hıfzıssıhha Meclis toplantısında karara bağlanmasına karar verildi.

2005 yılından bu zamana kadar yapılan içme ve kullanma suyu sanitasyon çalışmaları kapsamında il genelindeki tüm su kaynaklarına ulaşılması ve bu kaynakların su kalitesi ile ilgili verilerin toplanması hedeflenmiş ve veri tabanı oluşturulmuştur. Bu çalışmalar ışığında su kirliliği süreklilik arz eden ve kirlilik nedenleri ilgili yerel yönetimlerin (Köy muhtarlığı ya da belediyelerin) ihmalinden kaynaklanan (Bakım -onarım -ıslah-temizlik vs.) kaynak-depo ve şebekelerin rutin kontrol izlemesi yerine ilgililerce temizlik ıslah çalışmalarının başlatılarak başta grup suları olmak üzere sağlıklı kaptaj yapılmasını müteakip İl ve İlçe Özel İdarelerince köy su depolarına klorlama cihazı temin ettirilerek dezenfeksiyon çalışmalarının yapılmasına, bu konuda Valilik Mahalli İdareler Müdürlüğünün 09.10.2009 tarih ve 1256 sayılı yazısında belirtildiği üzere; KÖYDES projesini yürüten Kaymakamlıklara ve Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine ve İl Genel Meclisine bilgi verilmesine karar verilmiştir.

Sağlık Bakanlığından alınan 24.09.2009 tarih ve 2009/55 sayılı genelgede, ülkemizin bazı bölgelerinin fazla yağış alması nedeniyle olası sel felaketlerinde vatandaşlarımızca/ilgili kurum ve kuruluşlarca ve yerel yönetimlerce alınması gereken tedbirler belirtilmiş olup, ilimizin de fazla yağış alması ve muhtemel sel felaketlerine maruz kalabileceğinden, söz konusu genelgede alınması gerekli tedbirler kurulumuzda görüşülmüş ve yakın tarihte 2009 yılında ilimizde meydana gelen sel felaketlerinde alınan tedbirler gözden geçirilerek genelgenin Kaymakamlıklar-Belediyeler ve ilgili kurum ve kuruluşlara tebliğ edilerek belirtilen önlemlerin alınmasının ve olası sellere karşı gerekli hazırlıkların yapılması çerçevesinde fare ve haşerelerle mücadele çalışmalarının etkin bir biçimde sürdürülmesi için İl özel idaresince; Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak yeterli haşere ile mücadele ilacının temin edilmesine karar verilmiştir.

İlimizde görülen “2 adet hanta virüsü vakaları Kurulumuzda görüşülmüş, hastalığın bulaşma yolları ile alınacak önlemler gözden geçirilmiştir. Bu konuda Sağlık Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğünce eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesine, bu vakanın görüldüğü Çanakçı İleçesinin Doğanköy köyünde sağlık teşkilatınca yapılan tespitlerde köyde sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyu bulunmadığı, vatandaşların evlerinin çatılarında bulunan oluklar vasıtasıyla yağmur suyu biriktirdiği ve bu suyu kullandığı, bu durumun gerek su yetersizliği gerekse kirliliği nedeniyle birçok bulaşıcı hastalığa sebep olabileceğinden, acil olarak Çanakcı ilçesi Doğanköy köyünde Kaymakamlık-Özel İdare Müdürlükleri ve muhtarlıkça müşterek çalışma başlatılarak sağlıklı ve yeterli içme kullanma suyu temini edilmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca Domuz Gribi konusunda Sağlık Müdürlüğünün yapmış oldukları çalışmalar hakkında kurula bilgi verilmiş, bu çalışmaların ilimizde Sağlık Müdürlüğü, Mahalli İdareler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde sürdürülmesine karar verilmiştir.

Sağlık Bakanlığından alınan 18 Eylül 2009 tarih ve 27778 sayılı yazıda belirtildiği üzere; Maytap çatapat vb. piroteknik maddelerden kaynaklanan kaza ve yaralanmaların önlenmesi amacıyla, İl Hıfzıssıhha Kurul kararıyla bu gibi maddelerin 18 yaşından küçüklere satışının yasaklanması ve erişiminin kontrol altına alınması, satış yerlerinin kayıt altına alınması, yaş sınırlaması altındakilere satan yerlere gerekli yasal yaptırımların ilgili kurum ve kuruluşlarca uygulanması gerekmekte olup, Kurulumuza katılan İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri bu konuda daha önce Emniyet Müdürlüğü ve Valiliğimizce ilgili genelgede belirtilen gerekli kararların alındığı ve halen uygulandığı konusunda bilgi verdiğinden aynı yönde mükerrer bir karar alınmamıştır.

Alınan bu kararın gereği yapılmak üzere Kaymakamlıklara, Belediye Başkanlıklarına ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, gerekli tebligatların yapılmasına karar verildi.

Bu haber toplam 1782 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2006-2015 Şebin Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.