• BIST 10991.57
 • Altın 2548.274
 • Dolar 32.8607
 • Euro 35.6375
 • Ankara 23 °C
 • İstanbul 26 °C
 • İzmir 28 °C
 • Giresun 25 °C
 • ŞEBİNKARAHİSARLILAR YARDIMLAŞMA DERNEĞİN’DEN TERÖR OLAYLARINA KARŞI ÇOK SERT AÇIKLAMA
 • ORDU-GİRESUN HAVALİMANI TURİZMİ CANLANDIRDI
 • ALİ KARANCI YAZDI ‘’YAPBOZ DEĞİL, PLANLI PROJELİ’’
 • RAMAZAN’DA GÖNÜLLERE UZANACAK SICACIK EL ŞEBİNKARAHİSARLILAR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ’NDEN
 • AK PARTİ GİRESUN’DA SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ ETTİ

2009 Yılı Ormancılık Faaliyetleri

2009 Yılı Ormancılık Faaliyetleri
Orman Bölge Müdürlüğünde yapılan toplantıda, 2009 yılı ormancılık faaliyetleri değerlendirildi. Orman bölge Müdürü Hasan Ceylan başkanlığında yapılan toplantıya, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İşletme Müdürleri katıldı.

Orman Bölge Müdürlüğünde yapılan toplantıda, 2009 yılı ormancılık faaliyetleri değerlendirildi. Orman bölge Müdürü Hasan Ceylan başkanlığında yapılan toplantıya, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İşletme Müdürleri katıldı.

2009 yılındaki ormancılık faaliyetleri toplantısında, birimler arası yapılacak çalışmalar şöyle belirlendi:

 
PLANLAMA VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
1- İşletme Müdürlükleri gelirlerini arttırıp, giderlerini azaltmaya yönelik ek tedbirler alıp uygulamalar buna göre yapacaktır.
 
2- Olağanüstü Hâsılat Etası raporları Orman Amenajman Yönetmeliğinin 93. Maddesine göre yapılacak, olağanüstü hâsılat tespit edilip dikili ağaç zabıtnamesi tanzim edildikten sonra 1 ay içerisinde olağanüstü hâsılat raporu Bölge Müdürlüğüne gönderilecektir.
 
3-35 ve 36 no’lu tablolar Şubat ayı içersinde olağanüstü hâsılat etasının beyanı cetveliyle beraber gönderilecektir. Olağanüstü hâsılatla alınan miktarları olağanüstü hâsılat raporlarıyla uyumlu olacaktır.
 
4- Amenajman Yönetmeliğinin 88. Maddesi gereği sayısal ortamda bölme kartları tutulacak ve yılsonunda yapılan tüm işlemler hem bölme kartlarına, hem de amenajman planlarının arkasında yer alan 19, 39, 40 ve 41 no’lu tablolara işlenecektir.
 
5- Ordu ve Ünye Orman İşletme Müdürlükleri Amenajman Planı yenilenecek İşletme Şeflikleri için ihale hazırlıklarına başlayacaklardır.
 
KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
1-Sonuçlanan mahkeme kararlarına göre infazlar hukuken gerçekleştirilecektir.
 
2-Orman İşletme Müdürlüklerince ormanların korunması için gerekli yasal her türlü tedbirler alınarak, koruma faaliyetleri aksatılmadan sürdürülecektir.
 
3-Mesudiye ve Şebinkarahisar İşletme Müdürlüklerinde orman yangınlarına karşı kullanılmak üzere havuz ve gölet yapılacaktır.
 
KADASTRO VE MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
1-Tapulu kesimler 2009 yılı ve önümüzdeki yıllarda yoğunlaşacağından Tapulu Kesim Konuları ile ilgili İşletme Şeflerine eğitim verilecektir.
 
2-İşletme Müdürlüklerince mıntıkalarındaki potansiyel 2/B madde uygulaması yapılacak, yerleşim birimlerinin tespiti yapılarak Bölge Müdürlüğüne bildirilecektir.
 
3-İzin irtifak işlemlerine konu sahalar için yol durumu, zorunluluk ve kamu yararı iyi irdelenerek, mevzuata uygun olan sahalar için gerekli izinler verilebilecektir.
 
İŞLETME PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
1-İşletme Müdürlükleri, nakit akışını sağlayabilmeleri, istihkaklarını ödeyebilmeleri, karlı işletmecilik yapabilmeleri için öncelikle dikili satış yapacak, mümkün olduğunca orman emvallerinin rampadan satışı gerçekleştirilecektir.
 
2-Her İşletme Müdürlüğü DKGH eta programının en az %50’sini dikili satışa konu edecek ve gerçekleştirecektir.
 
3-Satışa sunulan emvallerin üretim giderlerinin yüksek, bunun yanında elde edilen gelirlerin düşük olması nedeniyle vahidi fiyat tespitlerinde itinalı davranılacak, özellikle sürütme mesafelerinin 300 metreyi geçtiği yerlerde mutlaka Orman Bölge Müdürlüğünden izin alınacak, üretilen emvallerinin rampalardan satışının gerçekleştirilmesi için azami çaba sarf edilecek, rampa satışı gerçekleşemez ise, nakliyat kısa mesafeli depolara yapılacak, sahil depolarına izin alınmadan nakliyat yapılmayacaktır.
 
4-Kaliteli orman emvallerinin üretimine önem verilecek (tel direği, tomruk gibi), İşletme Müdürlüğü kendi nakit akışını sağlayacak nitelikte planlama yapacak, bunun için ayda en az bir satış işlemi gerçekleşecektir.
 
5-Satışını erken üretim süreleri içersinde gerçekleştirmeyecek orman emvallerine erken üretim primi ve diğer pirimler verilmeyecek, satılamayacak, kâğıtlık emvaller depolara getirilmeyecek, erken üretim pirimi kâğıtlık odunlara verilmeyecektir.
 
6-Tüm İşletme Müdürlüklerimizde mümkün olduğunca satılabilir orman emvalleri üretilecektir. Özellikle Mesudiye, Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlükleri bakım bölmelerini tel direği üretimi yapabilecek bölmelerden seçecek, ekonomik değeri yüksek emvaller üretilecektir.
 
7-Her İşletme Müdürlüğü orman emvalinin satılması için piyasa araştırması yapacak, alıcılara teker teker ulaşacak, tüccarların taleplerine göre üretim yapacak her türlü yasal tedbirleri alıp, gerekli kolaylıkları sağlayacak orman ürünlerini değer kaybetmeden hızla satacaktır.
 
8-Başta Akkuş, Mesudiye ve Şebinkarahisar olmak üzere tüm İşletme Müdürlükleri 2009–2010 kışında kömür yerine odun yakacak (ekonomik olması için) uygulamaları yapmak üzere gerekli hazırlıkları yapacaktır
 
9-Orman yolları kenarında orman yangınlarına karşı koruyucu tedbir olmak üzere yol bakım çalışmaları yapılacaktır.
 
SİLVİKÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
1-Devreden dikimler Aylık Uygulama İzleme cetveline yazılacaktır.
 
2-Silvikültürel uygulama olmasa dahi Aylık Uygulama İzleme cetvelleri her ayın 25’inde Bölge Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilecektir.
 
3-2009 yılı bütçesi ile verilen ödeneklerde bloke olmadığından kesinlikle aşım yapılmayacak, aylık uygulama cetvellerine gerçek harcamalar mutlaka yansıyacaktır.
 
4-2009 yılı programları ile ilgili yersel dağılım cetvelleri gönderilecektir.
 
5-10 no’lu tablolar mart ayında Bölge Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilecektir.
 
OZM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
1- Biyolojik mücadele laboratuarları kontrol edilerek onarımları yapılıp (laboratuara kesinlikle fare, hamamböceği girmemeli) varsa araç-gereç-malzeme eksikleri giderilecek, Mart sonu Nisan başında temizliği ve dezenfektesi yapılarak üretime hazır hale getirilecektir.
 
2- Biyoteknik mücadelede kullanılacak feromon tuzağı, montaj kazığı, vs. malzemeler Mart sonuna kadar tamamlanacaktır.
 
3- Mücadele projeleri 25 Şubat’a kadar Bölge Müdürlüğümüze gönderilecektir.
 
MAKİNE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
1-Masraflı olan iş-üretim ve koruma makinelerinin giderleri İşletme Müdürlüklerince incelenerek, aşırı masraflı olan üretim makinelerinin terkin işlemleri yapılacaktır.
 
2-İşletme Müdürlükleri atıl vaziyetteki ihtiyaç fazlası taşınmazları var ise bu taşınmazların satışı yapılacaktır.
 
3-Hizmet vasıtalarının yapmış olduğu aylık km. ve harcamalar İşletme Teknik Elemanlarınca takip edilecek fazla km. yapan yakıt tüketen araçların sürücü ve faydalananların dikkati çekilecek, gerekiyorsa araçlara km. sınırlaması getirilecektir.
 
4-Hizmet vasıtaları ile iş-üretim makinelerinin tamir ve bakım giderlerinin azaltılması için sürücüler ile operatörlerin günlük ve haftalık bakımlarının yapmaları sağlanacaktır.
 
5-Yatırım ödeneklerinde aşım yapılmayacak, iş artışlarının olmamasına dikkat edilecek, ödenekler çerçevesinde çalışılacaktır.
 
6-Mutlak gerekli olan yatırım faaliyetleri gerçekleştirilecek olup, programa alınıp önceliği olmayan yatırım faaliyetleri bir sonraki yıllara ertelenebilecektir.
 
İMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
1-Bazı İşletmelerimizce depolara getirilip satılan emvallerin istihkakları zamanında kesilmediğinden yıl içinde satılan malın maliyeti gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle satışa çıkan emvalin mutlaka istihkaklarının kesilerek muhasebeye intikal ettirilmesi bilhassa istihkak fazlalarının yılsonunu beklemeden bölmelerde üretim bittiğinde makta muayene raporlarının düzenlenerek istihkak fazlalarının tahakkukunun yapılarak muhasebeye intikal ettirilecektir.
 
2-Bazı İşletmelerimizde Müfettişlerimizce yapılan inceleme neticesinde harcırah ödemeleri ile ilgili Orman Muhafaza Memurlarına ödenen seyyar görev tazminatını devamlı tenkit ettikleri, bu nedenle harcırah ve seyyar göre tazminatı ödemelerinde mutlaka göreve gidilip gidilmediğinin titizlikle kontrol edilerek ileride yapılacak kontrollerde herhangi bir kanuni sorumluluğa düşmemek için mevzuatı gereği hak edilen miktarlar kadar ödemeler yapılacaktır.
Bu haber toplam 2115 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2006-2015 Şebin Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.