• BIST 10479.16
 • Altın 2428.045
 • Dolar 32.2305
 • Euro 34.8668
 • Ankara 19 °C
 • İstanbul 21 °C
 • İzmir 22 °C
 • Giresun 18 °C
 • ŞEBİNKARAHİSARLILAR YARDIMLAŞMA DERNEĞİN’DEN TERÖR OLAYLARINA KARŞI ÇOK SERT AÇIKLAMA
 • ORDU-GİRESUN HAVALİMANI TURİZMİ CANLANDIRDI
 • ALİ KARANCI YAZDI ‘’YAPBOZ DEĞİL, PLANLI PROJELİ’’
 • RAMAZAN’DA GÖNÜLLERE UZANACAK SICACIK EL ŞEBİNKARAHİSARLILAR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ’NDEN
 • AK PARTİ GİRESUN’DA SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ ETTİ

2008 Yılı Çevre Çalışmaları

2008 Yılı Çevre Çalışmaları
İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün 2008 yılı çalışmaları açıklandı. Müdürlüğün yaptığı çalışmalar ayrıntıları ile şöyle:

 Katı atıkların bertarafı için Giresun Katı-Sıvı Atık ve İçme Suları Birliği olarak yoğun çaba sarf edilmesine rağmen, 2008 yılında istenilen hedefe ulaşılamamıştır.

 
            Bu konuda aşama kaydedilememesinin ana sebeplerinin başında yer sorunun aşılamaması etkili olmuştur. Ancak, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın koordineli yürüttüğü “Katı Atık Ana Planı II. Aşama” projesi ve 2003/8 Genelgesi kapsamında var olan taş ocaklarından faydalanma konusunda hemfikir olunmuştur. Buna göre;
 
            Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi kurmak amacıyla, Giresun merkezde bir adet (Çaykara Mahallesi) ve merkezin doğusu (Görele İlçesi Çavuşlu Beldesi Orta Mahalle Taş Ocağı) ile batısı (Bulancak İlçesi Şeyhmusa Köyü Karayolları Taş Ocağı) için de birer adet olmak üzere 3 alan belirlenmiştir.
 
            Bu alanlardan Çaykara Mahallesi’nde Giresun Belediyesi önderliğinde kurulması planlanan Katı Atık Bertaraf Tesisi için ÇED süreci Çevre ve Orman Bakanlığı öncülüğünde devam etmektedir. Görele İlçesi Orta Mahalle Taş Ocağı ve Bulancak İlçesi Şeyhmusa Köyü Karayolları taş ocaklarında kurulması planlanan tesis için fizibilite ve projelendirme aşamalarına gelinerek Bakanlıktan kaynak temini yoluna gidilmiştir. Bakanlık bu konuda 150.000 TL kaynak aktaracağını bildirmiş ve Mahalli Çevre Kurulunun görüşleri de alınarak raporlar Bakanlığa gönderilmiştir.
 
            Bu çalışmaları 2003/8 Genelgesi kapsamında Giresun Katı–Sıvı Atık İçme Suları Birliği (GİRKASİÇ-BİR) yürütmektedir.
 
            İlerleyen günlerde bu kaynak ile yapılacak ihale sonunda fizibilite çalışmaları, ÇED raporu ve proje hazırlanıp devamında proje yapımlarına geçilerek, inşaat aşamaları devam ettirilecektir.
 
            İlimizin topoğrafik yapısı kırıklı olması ve yerleşim yerlerinin dağınık olması yer seçimini zorlaştırmakta, hatta imkânsız kılmaktadır. Bu nedenle Doğu Karadeniz’in ayrı değerlendirilmesi ve buna ait çözüm üretilmesi önem arz etmektedir.
 
            2007 yılında Valiliğimiz tarafından 9 tesise B grubu emisyon izin belgesi ve 1 tesise emisyon ön izin belgesi verilmiştir. 2008 yılında ise Bakanlığımız tarafından 1 tesise A grubu emisyon izin belgesi ve Valiliğimiz tarafından 5 tesise de B grubu emisyon izin belgesi verilmiştir.
 
            İlimizde 2007–2008 Yılı Kömür sezonunda, satışa sunulan kömürlerin denetimi amacı ile toplam 15 firmaya Kömür Satış İzin Belgesi verilmiş olup, bu firmalara ait kömür satış noktalarından 11 adet numune alınmıştır.
 
            Bakanlığımızın 2008/11 Genelgesi kapsamında 2008–2009 Yılı Kömür sezonunda 60 işletmeye Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi, 15 firmaya Kömür Satış İzin Belgesi verilmiştir. Bu firmalara ait 37 kömür satış noktaları denetlenmiş, 20 adet kömür satış noktasından numune alınmıştır.
 
            Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliğine Göre Yapılan Çalışmalar (2007–2008 Yılı)     
 
            İlimizde bulunan hava kalitesi ölçüm istasyonu ile, atmosfere salınım yapılan partükül madde ve kükürt dioksit miktarları ölçülmekte olup, sonuçlar online olarak http://www.giresun-cevreorman.gov.tr/ internet adresi üzerinden saatlik veriler olarak yayınlanmaktadır. 2008 yılında ortalama PM10 miktarı 37 µg/m3 ve ortalama SO2 miktarı 7 µg/m3 olarak ölçülmüştür. Ölçüm sonuçları göz önünde bulundurulduğunda İlimizde hava kirliliği bir sorun olarak görülmemektedir.
 
            Ancak meteorolojik faktörlere bağlı olarak, havanın durgun, rüzgârsız olduğu günlerde; genellikle Gemilerçekeği Mahallesi, Kumyalı Mevkii, Meydan ve Çınarlar Mahallesinin bir kısmında inversiyon olayına (Dağ eteği bölgeleri ile vadilerde çökme inversiyonu sık aralıklarla meydana gelmektedir. Yüksek basınç şartları altında açık havalar (bulutsuz havalarda) ile sakin rüzgârlı hallerde, bir tepe, dağ bölgesi, engel gibi yüksek bölge üzerinden dağ eteği veya vadi üzerine gelen soğuk hava tabakası yüksek bölgeden aşağı doğru inerken sıkışır. Sıkışan hava kütlesi ısınır. Böylece yerden belli bir yükseklikte sıcak hava tabakası oluşur. Yer seviyesindeki hava kütlesi inversiyon tabakasına kadar yükselir. İnversiyon tabakası bir kapak gibi hareket ederek hava kütlesinin ve kirleticilerin daha fazla yükselmesini ve dağılmasını engeller.) bağlı olarak, partükül maddeler dağılamadığından, buralarda çökmeler meydana gelmektedir.
 
            Giresun İli Atıksu Envanteri;
 
            Liste de belirlenen İşletme sayıları ÇED, Atık ve Su Grubunun denetimleri sonucu belirlenmiş olup, İl genelinde Alucra, Bulancak, Çanakçı, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Şebinkarahisar İlçelerinin denetimleri tamamlanmıştır.
 
            Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi ve Kontrolü Çalışmaları:
 
            Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin (07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete) değişmesi sonucu İlimizde A grubu tesisler olmadığından gürültü izin belgesi düzenlenmeyecektir. Ancak İl Özel İdareler ve Belediyeler 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik veya diğer mevzuat kapsamında, bu Yönetmeliğin ekindeki Ek-VII’de yer alan işletmeler için verilecek ruhsatlarda Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporunu esas almakla zorunludurlar. Bu bağlamda sadece çevresel gürültü değerlendirildiği için Müdürlüğe ulaşan şikâyetler ve gürültü ölçümü isteyen firmalar değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
 
2008 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN ÖZETİ VE 2009 YILI İÇİN YAPILAN PLANLAMALAR
 
            2008 Yılı programları %100’ün üzerinde gerçekleştirilmiştir. Tesis çalışmalarında, 2007 yılında yapılan çalışmalara göre toplamda 2007 yılında %78’lik bir gerçekleşme olmasına karşılık, 2008 yılında %106’lık bir gerçekleşme sağlanmıştır. Buna göre, 2008 yılında 2007 yılı tesis programında %28’lik bir artış gösterilmiştir.. Fidan üretimi 2007 yılında %64 olarak gerçekleşmesine karşılık, 2008 yılında %119 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre 2008 yılında 2007 yılına göre fidan üretimi programında %55’lik bir artış görülmektedir. Fidan dikiminde ise 2007 yılına göre 2008 yılında %2’lik bir artış mevcuttur.
 
            2008 yılından fidan dikimi yapılamayan alanların fidanı dikimi 2009 yılında yapılacaktır., Önceki yıllarda çalışma yapılan ve fidan dikilen alanlarda ilkbaharda ve sonbaharda tamamlama dikimleri yapılacak, fidanların bakımları ve sahaların koruması yapılacaktır. Ayrıca 2008–2012 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planına göre 1700Ha. Erozyon Kontrolü, 500Ha. Mera Islahı, 300Ha. Rehabilitasyon tesis çalışmaları planlanmaktadır. Fidan üretimi 2009 yılında 2104000 adet olarak planlanmıştır.
 
            2008 YILI ORKÖY ÇALIŞMALARI:
 
            Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında uygulanan 2008 Yılı Çalışma Programı doğrultusunda, 25 ünite Süt Sığırcılığı, 12 ünite Süt Koyunculuğu, 37 Fenni Arıcılık ve 64 ünite Güneş Enerjisi ile Su Isıtma olmak üzere toplam 138 aileye 524.100. YTL. kredi kullandırılmıştır.
 
            2007 YILINDA MESİRE YERLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLER:
 
            Koçkayası Mesire Yeri 2006 yılında ihale edilmiş, tesisteki noksanlıklar işletmeci tarafından tamamlanarak 13.10.2007 tarihinde Sayın Valimiz ve davetliler huzurunda açılışı yapılmıştır.
 
            Dokuzgöz ve Belenalanı Mesire Yerleri için 1/1000 ölçekli Hâlihazır harita ve Gelişme Planı temini için ihale açılmış, ihaleyi 50.985,00 YTL artı KDV olmak üzere Afaş Haritacılık Şirketi almış, 1/1000 ölçekli Hâlihazır Haritalar teslim alınmış, Gelişme Planları ise onay aşamasına gelmiştir.
 
            Sayın Bakanımızın talimatları ile her ilde bir Tabiat Parkı tesisi çalışmaları başlatılmış ve Tabiat Parkı tesisi için Giresun Merkez Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kulakkaya İşletme Şefliği ve Kemerköprü İşletme Şefliği sınırları dâhilindeki (Alçakbel Mevkii) alan için öneride bulunulmuştur.
 
            2007 yılı çalışmaları esnasında kira bedelleri tahsilinde sorun yaşanmamış olup, Koçkayası, Salon Çayırı ve Aymaç Mesire Yerlerinde 128.479,25 YTL kira geliri elde edilmiştir.
 
            Kızılcaören ve Armutçala Mesire Yerleri için ihale yöntemiyle 1/1000 ölçekli Hâlihazır Harita temin edilmiş, Gelişme Planının ise işletmeci tarafından yapılması öngörülmüştür.
 
            2008 YILINDA MESİRE YERLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLER:
 
            2006 yılında İhale edilen Koçkayası tesislerindeki noksanlıklar İşletmeci tarafından tamamlanarak 2008 Yılı Temmuz ayında günübirlik ve konaklama ziyaretçilerini kabul etmeye başlamıştır.
 
            Salon Çayırı Mesire Yeri 2007 yılı Mart ayında 29 yıl süre ile ihale edilmiş, alandaki bungalow ve yardımcı ünitelerin bir bölümü tamamlanmamıştır. 2009 Yılı Yayla Turizmi Mevsiminde günübirlik ve konaklamaya gelen ziyaretçileri kabul edecektir.
 
            Dokuzgöz Mesire Yeri 2008 yılı Haziran ayında 29 yıl süreli İşletmeciye ihale edilmiş olup, henüz yapılacak tesislere ait mimari projeler yapılmamıştır.
 
            İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce, 2008 yılı Mart ve Mayıs aylarında Bulancak Belenalanı, Alucra Kızılcaören ve Armutçala Mesire Yerleri için yapılan iki ihaleye İşletmeci katılmaması nedenleriyle, Dereli İlçesi Kümbet Köyü sınırları dâhilindeki Aymaç Mesire Yeri ise üzerindeki sosyal problemler nedeniyle OGM (Orman Genel Müdürlüğüne) iade edilmiştir.
 
            Koçkayası, Salon Çayırı ve Dokuzgöz Mesire Yerlerinde 2008 Yılı için 161.200,00 YTL gelir tahmin edilmiş, bunun 124.000,00 YTL’si tahsil edilmiştir. Kalan 37.200,00 YTL’lik kısmın bir ay ertelenmek suretiyle tahsili gerekmiştir.
 
            Dokuzgöz Mesire Yeri içme suyu için Su İsale Hattı İhale edilerek 18.674,00 YTL harcanarak tamamlanmıştır.
 
            Giresun Orman İşletme Müdürlüğü Kulakkaya ve Kemerköprü Orman İşletme Şefliklerine ait Cavlak Tepe Mevkiinde talep edilen Cavlak Tepe A Tipi Mesire Yeri teklifi yapılmıştır.
 
            2007 YILI AV VE YABAN HAYATI ÇALIŞMALARI:
 
            2007 yılı başlarında ağır kış şartlarında avlaklara 1.400,00 YTL’lik yem dağıtımı yapılmıştır.
            2007–2008 av dönemi için 303 avcıya Avlanma Pulu satışı yapılmış ve 13.750,00 YTL lik gelir elde edilmiştir. Ayrıca 160 Avcıya Avcılık Belgesi verilmiştir.
 
2007 yılı içerisinde açılan 10 adet Avcı Eğitim Kursundan 318 kursiyer “Avcı Eğitim Kurs Bitirme Belgesi” almış olup, kursiyerlerden 18.819,00 YTL’lik Kurs Katılım Payı tahsil edilmiştir. Ayrıca kursa katılan kursiyerlere 168 adet “Sürdürülebilir Avcılık İçin Temel Eğitim Kitabı” verilerek, kitap bedeli olarak 1.680,00 YTL’lik gelir elde edilmiştir.
 
            2007 yılında dönem boyu “Sportif Olta Balıkçılığı” için 30 adet “Dönem Boyu Avlanma Kartı” satışı yapılmış, 900,00 YTL’lik gelir sağlanmıştır.
 
            Lapa-Çaldağ Örnek Avlağı İşletmeciliği için 2007 yılı Mart ve Ekim aylarında olmak üzere iki kez ihale yapılmış, ancak ihaleye katılan olmamıştır.
 
            2007 yılı Doğaya Kanatlı Hayvanlardan Yeniden Yerleştirme Programı gereği Bulancak (Dikmen), Merkez (Camili Köyü), Keşap (Hisarüstü Köyü) ve Tirebolu (Halaçlı Köyü) olmak üzere 230 adet Sülün bırakılmıştır. Bahse konu Sülünler Samsun İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Gelemen-Sülün Üretme İstasyonundan temin edilmiştir.
 
            İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürlüğünce, yerli (Karaca) ve göçmen (Kuğu, Doğan, Kartal ve Şahin) türü yaban hayvanlarının tedavisi konusunda duyarlı olarak çalışılmış ve 10 civarında Karaca ile 4 Kuğu, 2 Şahin, 1 Balıkçıl ve 6 Doğan türü hayvanların tedavisi yapılarak doğaya bırakılmıştır.
 
            2008 YILI AV VE YABAN HAYATI ÇALIŞMALARI:
 
            2008 – 2009 Av Dönemi için 398 Avcıya Avlanma Pulu Satışı yapılmış ve 21.340,00 TL gelir elde edilmiştir. Ayrıca 152 Avcıya Avcılık Belgesi verilmiştir.
 
            2008 yılı içerisinde 11 Avcı Eğitim Kursu açılmış ve 357 Avcı Adayı Kursları başarıyla tamamlayarak “Avcı Eğitim Kurs Bitirme Belgesi” almış olup, kursiyerlerden 22.648,00 TL Kurs Katılım Payı tahsil edilmiş, açılan kurslarda 95 adet “Sürdürülebilir Avcılık İçin Temel Eğitim Kitabı” verilmiş, kitap bedeli olarak 950,00 TL elde edilmiştir.
 
            2008 yılında Dönem Boyu “Sportif Olta Balıkçılığı” için 32 adet Dönem Boyu Avlanma Kartı satışı yapılmış 960,00 TL gelir elde edilmiştir.
 
            İlimiz Aksu Deresi’nden yakalanan 180 adet Anaç Balık, yavru elde etmek üzere Trabzon İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde mevcut Balık Yavru Üretme İstasyonuna gönderilmiş olup, önümüzdeki yıllarda yavru alınıp derelerimize bırakılacaktır.
 
            2008 yılında doğaya, Yeniden Yerleştirme Programı gereği Kanatlı Hayvan Yerleştirmesi yapılmamıştır.
 
            Şebinkarahisar-Şahinler “Kınalı Keklik Örnek Avlak” planı ön etüdü yapılarak tasdik edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
 
            Şube Müdürlüğünce, Karaca, Kuğu, Doğan, Kartal ve Şahin türü Yaban Hayvanlarının tedavisi konusunda duyarlı olarak çalışılmış, bu çalışmalar Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülmüştür. Ayrıca Görele, Tirebolu, Espiye ve Giresun Merkez de mevcut serbest Veteriner Hekim Hizmetinden de faydalanılmış, 14 adet Karaca, 5 adet Kuğu, 4 adet Şahin, 3 adet Balıkçıl, 8 adet Doğan, 1 adet Kartal tedavisi yapılarak doğaya bırakılmıştır. Bu çalışmalar sonrası 3 adet Karaca, 1 adet Doğan ölmüştür.
 
            Ağır kış şartlarında Avlaklara atılmak üzere 2 bin 700 kg. yem alınmış ve 1.500,00 TL ödemede bulunulmuştur.
 
            Kaçak Avla Mücadelede 8 kişiye 12.350,00 TL tazminat tahakkuk ettirilmiştir.
Haber Kaynak:http://www.giresun.gov.tr/
Bu haber toplam 1993 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2006-2015 Şebin Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.